Vydali jsme

Sborník k 50. výročí souboru

Při mapování historie souboru, již přináší úvodní texty kapitol, a při tvorbě soupisu repertoáru a uměleckých spoupracovníků souboru jsme čerpali z kronik, zápisů vedení, zpráv o zájezdech, z programů premiér a dalších vystoupení, z dochovaných diplomů, fotografií a novinových článků.

175 stran černobílých i barevných fotografií a textů.

Grafická úprava, návrh obálky a výtvarný doprovod Helena Pěkná.

Editor a redaktor Viktor Bezdíček.

Z obsahu:

  • Úvod
  • Dopis rektora VŠE
  • Kapitola první - Historie souboru 1949-1960
  • Kapitola druhá - Historie souboru 1960-1970
  • Kapitola třetí - Historie souboru 1970-1980
  • Kapitola čtvrtá - Historie souboru 1990-1998
  • Závěrem
  • Seznam členů souboru od založení po současnost
  • 80 let našeho vysokého ekonomického školství
publication_04